Za dodatne informacije, pošaljite poruku ili posetite Kontakt

Ugradnja liftova

Imajte na umu da je instalacija lifta brza i efikasna u gotovo svim objektima bez obzira na to da li su u pitanju stambene ili poslovne zgrade. Ukoliko gradite nov dom ili poslovnu zgradu, bilo bi poželjno da plan montaže lifta bude predviđen u građevinskom projektu objekta pre njegove izgradnje.

Cena montiranja lifta u vašoj zgradi zavisiće od:

  1. broja spratova,
  2. vrste lifta (hidraulični, električni...),
  3. raspoloživog prostora,
  4. vrste rada,
  5. nosivosti, odnosno maksimalnog opterećenja,
  6. drugih mernih kriterijuma.

Razlozi za postavljanje mogu biti:

  1. životne potrebe starih i nemoćnih lica i osoba sa invaliditetom,
  2. visina višespratnice,
  3. pružanje komfora njegovim korisnicima,
  4. uvećanje estetske ili novčane vrednosti zgrade.

Nakon završene instalacije, u nameri da vaš lift neometano i efikasno funkcioniše tokom svog radnog veka, spremni smo vam pružiti podršku u vidu održavanja, redovne provere, tehničke podrške i drugih servisnih usluga.