For additional info, please send us a message or visit Contact

Maloteretni liftovi

Maloteretni liftovi namenjeni su za prenos materijala i tereta relativno male težine(od 10 do 100kg) unutar jednog objekta. Karakteristični su po tome što u većini slučajeva poseduju malu kabinu, sopstveni vozni okvir, vertikalno-klizeća i veoma često automatska vrata. Podižu teret putem električnog aktuatora i po pravilu nalaze svoju primenu u:

  1. Kancelarijama, bibliotekama, laboratorijama: prevoz dokumenata, knjiga, uzoraka
  2. Medicinskim ustanovama: pružaju sigurnost, sterilno okruženje i štede radnu snagu i raspoloživi prostor time što transportuju hranu, medicinske uzorke, lekove, kolica, veš, rezervoare za kiseonik kao i medicinski otpad do namenjenog prostora za njegovo sklapanje, skladištenje i regulisanje.
  3. Restoranima, privatnim kućama, kafićima, trpezarijama: prevozom pripremljene hrane, posuđa, pribora za jelo, posteljina i sl. do prodajnog mesta
  4. Skladištima i drugim objektima - prevoz malog tereta.

Prilikom izbora ove vrste lifta treba razmotriti nekoliko bitnih faktora:

  1. Vrstu i veličinu tereta.
  2. Odstojanje ili razdaljinu putovanja.
  3. Način utovara tereta.