Za dodatne informacije, pošaljite poruku ili posetite Kontakt

Servis i održavanje liftova

Svakoj mašini koja se učestalo koristi potrebnа je adekvatna i redovna briga. Kao i kod automobila, tako i kod lifta neophodno je da uređaj bude pregledan od strane kvalifikovanog majstora kako bi se utvrdilo da li postoji potreba za njegovom popravkom ili ažuriranjem. Pored brižljivosti putnika, najbolji lek za prolongiranje radnog veka lifta jeste njegovo redovno servisiranje i održavanje. Redovnim popravkama, preventivnim pregledima i drugim servisnim uslugama, čuva se stanje i kvalitet opreme čime se obezbeđuje trajno funkcionisanje i izbegava stanje oronulosti koje bi zahtevalo instalaciju novog lifta.

Rutinsko servisiranje se najčešće odvija u:

  1. mašinskoj sobi koja je odvojena od kabine za javnu ili ličnu upotrebu, a koja se sastoji od kontrolera, prekidača, motora i napajanja i druge opreme koje pomažu liftu da sigurno, stabilno i neometano funkcioniše u svakom trenutku,
  2. oknu, odnosno konstrukciji lifta u okviru koje je najčešće potrebno preduzeti rutinsku popravku i pregled kablova, brava, sigurnosne i druge opreme,
  3. samoj kabini: održavanje opreme kako na dnu, tako i na vrhu kabine gde se preduzimaju pregled, popravka ili zamena postojećih upravljačko-sigurnosnih vrata, podova i ventiacije.