For additional info, please send us a message or visit Contact

Teretni liftovi

Teretni lift je hidraulični ili vučni lift namenjen za prevoz tereta unutar jednog objekta. Obično prevozi materijal sporije od putničkih liftova usled većeg opterećenja i težih uslova ada.

U zavisnosti od kapaciteta i veličine nosača, ova vrsta lifta efektivno pronalazi svoju primenu u:

  1. skladištima, magacinima (utovar robe, industrijskih kamiona),
  2. auto kućama (npr. utovar putničkih vozila),
  3. maloprodajnim prostorima i tržnim centrima
  4. stambenim područjima,
  5. proizvodnim postrojenjima itd.

Praktičnost umesto atraktivnosti

Kako ovaj tip lifta obično utovaruje veći i teži teret od putničkog, kod njega se isključivo pridaje pažnja na praktičnost, a ne atraktivnost.

U nameri da mu se poboljša praktičnost i bezbednost, teretni lift može biti potpomognut i čelilnim zidom, ojačanim vratima i čeličnim podom.

Kao i u slučaju maloteretnog lifta, sledeće faktore treba razmotriti prilikom njihovog korišćenja:

  1. Težina, veličina i vrsta utovara
  2. Način utovara
  3. Vertikalna razdaljina između tačke utovara i mesta istovara.