Za dodatne informacije, pošaljite poruku ili posetite Kontakt

Teretni liftovi

Teretni lift je hidraulični ili vučni lift namenjen za prevoz tereta unutar jednog objekta. Obično prevozi materijal sporije od putničkih liftova usled većeg opterećenja i težih uslova ada.

U zavisnosti od kapaciteta i veličine nosača, ova vrsta lifta efektivno pronalazi svoju primenu u:

  1. skladištima, magacinima (utovar robe, industrijskih kamiona),
  2. auto kućama (npr. utovar putničkih vozila),
  3. maloprodajnim prostorima i tržnim centrima
  4. stambenim područjima,
  5. proizvodnim postrojenjima itd.

Praktičnost umesto atraktivnosti

Kako ovaj tip lifta obično utovaruje veći i teži teret od putničkog, kod njega se isključivo pridaje pažnja na praktičnost, a ne atraktivnost.

U nameri da mu se poboljša praktičnost i bezbednost, teretni lift može biti potpomognut i čelilnim zidom, ojačanim vratima i čeličnim podom.

Kao i u slučaju maloteretnog lifta, sledeće faktore treba razmotriti prilikom njihovog korišćenja:

  1. Težina, veličina i vrsta utovara
  2. Način utovara
  3. Vertikalna razdaljina između tačke utovara i mesta istovara.